Als contactlensspecialist wordt u steeds meer uitgedaagd het optimale optische resultaat te leveren aan de veeleisende, moderne klant. Dit vereist actuele inzichten in de aanpassing van de verschillende typen lenzen. Soms is het daarbij belangrijk bepaalde aannames uit het verleden los te laten. Klanten dragen mogelijk al jaren dezelfde lens, terwijl de nieuwste inzichten het wellicht mogelijk maken een veel beter resultaat te behalen. De torische lens biedt u hierin extra kansen. 

Om uw klanten succesvol aan te passen, is enerzijds het technische aspect belangrijk en anderzijds de voorlichting naar en communicatie met uw klant. Hoe beter de aanpassing, hoe sterker de binding van de klant met uw winkel. In de masterclass ‘Aanpassen torische contactlenzen’ geven wij u handvatten waarmee u met een andere blik naar de aanpassingsmogelijkheden van (torische) lenzen kunt kijken. Denk hierbij aan inzicht in de markt en in koopmotieven, op basis waarvan neemt uw klant beslissingen en hoe denkt u out of the box.
Communicatie is allesbepalend bij de verkoop van contactlenzen.

‘Customer journey – hoe draag ik bij aan een unieke beleving?’
‘Zachte lenzen selecteert u bij een oog/behoefte – harde lenzen past u aan’

De doelgroep
Deze masterclass is bedoeld voor contactlensspecialisten.
We gaan er vanuit dat de basiskennis zoals die te vinden is in de eerste twee delen van de totale training, voor de deelnemers als parate kennis aanwezig is.

De bijeenkomsten vinden in groepsverband plaats op een centrale locatie.
De tijdsduur is een dag. Maximaal 15 deelnemers (minimaal 8).

Investering
De investering voor deze masterclass bedraagt € 290,- excl. BTW

De onderwerpen die aan bod komen
• Ontwikkelingen in de contactlenzenmarkt
• Interactieve workshop: het creëren van verkoopkansen gedurende de anamnese
• Aanpasfilosofie en aanpastechnieken torisch (+wet lab)
• Geen twee ogen zien hetzelfde

Wilt u zich inschrijven?

Klik dan op op de inschrijfbutton