Als wereldleider op het gebied van contactlenzen helpen wij de manier waarop mensen elke dag zien te verbeteren. *1

Maar daar houdt ons werk niet op. We ontwerpen onze producten en verpakkingen zorgvuldig om efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen en tegelijkertijd onze ecologische voetafdruk te verkleinen.§1

Hier bij CooperVision nemen we stappen in onze productie en distributie om waar mogelijk duurzamer te werken. We streven ernaar afval en onnodige verpakking te elimineren om onze impact op het milieu te verminderen.2 Door het vergemakkelijken van verantwoorde inkoop van materialen,3 het hergebruiken van afval waar dat mogelijk is,1 en door te beginnen met het compenseren van afval van onze producten en verpakkingen dat nog niet kan worden teruggewonnen, nemen we stappen om het welzijn van onze planeet te verbeteren.¶1

Samen met onze klanten, onze partners en daarbuiten zijn er vandaag veel kleine dingen die bijdragen aan een betere toekomst voor People + Planet.  

We ontwerpen - en blijven voortdurend herontwerpen ** - om onze ecologische voetafdruk te verminderen. ‡§1

 

We ontwerpen onze producten en verpakkingen zorgvuldig om efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen, terwijl we beginnen met het verminderen van onze ecologische voetafdruk.‡§1 Van onze producten tot onze faciliteiten en onze processen daartussenin, zijn we doelgericht in de keuzes die we vandaag maken voor een grotere collectieve impact morgen.

We ontwerpen voor recyclebaarheid, waarbij we producten en verpakkingen zo ontwerpen dat ze kunnen worden ingezet binnen gemeenschappelijke recyclingprogramma's waar mogelijk.

We bouwen faciliteiten die worden aangedreven door hernieuwbare energiebronnen1 en ontwikkelen processen om bewust onze ecologische voetafdruk te verkleinen.‡§1 We ontwerpen - en blijven voortdurend herontwerpen - om minder afval te produceren.††3   

We werken samen en innoveren, en omarmen onze creativiteit om voor onze planeet en elkaar te zorgen.    

 

Bij CooperVision zijn we gepassioneerd over onze rol als wereldburger, waarbij we onze medewerkers aanmoedigen om duurzaamheid te bevorderen - ongeacht hoe klein de daad ook is. Samen met oogzorgprofessionals en contactlensdragers kunnen we allemaal stappen ondernemen om vandaag duurzame acties te omarmen om onze toekomst te beschermen.    

Maar we zijn met zoveel meer bezig dan alleen contactlenzen. Daarom werken we samen met internationale organisaties en gemeenschappen om ons te helpen onze ecologische voetafdruk1 te verkleinen en een positief verschil te maken. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door mensen met passie, innovatief denken en initiatief. Door onze collectieve creativiteit kunnen we samen stappen zetten om het welzijn van onze planeet te verbeteren.1 En we nodigen u uit om deel te nemen aan onze reis naar een betere toekomst.  

 

We zetten stappen om beperkte natuurlijke hulpbronnen‡‡1 te behouden en onderzoeken manieren om hernieuwbare energiebronnen§§ in onze productieprocessen te integreren.    

 

We werken samen met partners om ons productieafval in te zamelen, grondstoffen te hergebruiken en waar mogelijk een nieuw leven te geven.|1

 

Door te beginnen met het compenseren van afval van onze producten en verpakkingen dat nog niet kan worden teruggewonnen, nemen we stappen om het welzijn van onze planeet te verbeteren.¶1  

AANBEVOLEN VERHALEN  

Hier bij CooperVision zijn we er trots op dat we stappen ondernemen om duurzamer te werken en ernaar streven om onze mogelijke impact op het milieu te minimaliseren.  

Door middel van onze Sustainability Innovator Series delen we verhalen van mensen in allerlei functies binnen onze organisatie die hebben bijgedragen aan onze grote en kleine inspanningen op het gebied van duurzaamheid.  

 

PLASTIC BETER GEMAAKT¶¶4,5

We omarmen Plastic Made Better door te beginnen met het aankopen van plastic dat ISCC PLUS-gecertificeerd is. ¶¶ **2,4,5 Samen. 

Door dit te doen, verbindt CooperVision zich ertoe om een hogere standaard te bereiken voor hoe plastics worden geproduceerd.    

BIGGER THAN BOTTLES

Door onze samenwerking met Plastic Bank compenseren we een deel van onze plastic voetafdruk.2 

Tot op heden heeft onze samenwerking voorkomen dat het equivalent van honderden miljoenen plastic flessen†††8 in de oceanen van de wereld terechtkwam en de bestaansmiddelen van duizenden leden van inzamelcentra in honderden gemeenschappen verbeterd.2,8

 

Sustainability News

Een betere toekomst begint bij ons allemaal, vandaag.  
 

* Combination of 2022 market research based on global volume data and internal estimates.  
† Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.  
‡ Carbon footprint is limited to Scope 1 and 2 emissions, defined as: Scope 1 emissions are direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 emissions are indirect emissions from the generation of purchased energy.  
§ CooperVision's 2022 Environmental, Social and Governance Report.  
| CooperVision's 2020 Environmental, Social and Governance Report.  
¶ Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank. Plastic neutrality is established by purchasing credits from Plastic Bank. A credit represents the collection and conversion of one kilogram of plastic that may reach or be destined for waterways. CooperVision purchases credits equal to the weight of plastic in our-one day contact lens orders. One-day contact lens plastic is determined by the weight of plastic in the blister, the lens and the secondary package (outer carton), including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink).
** Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to reduce its Scope 1 and 2 carbon emissions.  
†† Waste associated with the manufacturing of contact lenses.  
‡‡ Natural resources are defined as but not limited to water, nitrogen, natural gas and other organic compounds.  
§§ Renewables are defined as materials or energies that can be sustained indefinitely because of inexhaustible supplies or new growth.  
|| CooperVision uses renewable materials and energies in its manufacturing operations.  
¶¶ According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. CooperVision's plastic supplier has found that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing PP using plant-based inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.  
*** ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.  
††† CooperVision, through its collaboration with Plastic Bank, has collected and converted approximately 5.3M kg of plastic destined for waterways as of January 2024. Using Plastic Bank's metric of 1kg of plastic equaling 50 standard 202mm bottles, that will be the equivalent of approximately 263.7M plastic bottles not reaching our oceans.  
 

Referenties:  :
1. CVI data on file, 2023.  
2. CVI data on file, 2024.  
3. CVI data on file, 2023. CooperVision Supplier Code of Conduct.  
4. CVI data on file, 2023. Manufacturing sites: Costa Rica, Hungary, New York State, Puerto Rico and Southampton, UK.  
5. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of our supplier's bio-renewable input.  
6. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716–721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210  
7. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of renewable bio-input carried out by our supplier of plastic polymer to CooperVision.  
8. CVI data on file as of 1/2024.