1   Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken?

U kunt contact met ons opnemen,  Coopervision Nederland B.V., met hoofdkantoor te Avelingen-West 5, 4202 MS Gorinchem, Nederland , via e-mail: dpo@coopervision.com of per post op het bovenstaande adres.

Deze Cookieverklaring is van toepassing op onze website die toegankelijk is via https://coopervision.be/nl/  en de bijbehorende subpagina's. In deze Cookieverklaring leggen we uit welke cookies en soortgelijke technologieën worden gebruikt om informatie op uw terminal op te slaan of te openen. Ook de loutere opslag en toegang tot informatie is gekoppeld aan verwerkingsactiviteiten, die betrekking kunnen hebben op uw persoonsgegevens. Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, raadpleeg onze Privacyverklaring, die gedetailleerde informatie bevat over de verwerkingsactiviteiten en in het bijzonder over uw rechten als betrokkene.

Aarzel niet om de bovenstaande contactgegevens te gebruiken om ons rechtstreeks te benaderen als u vragen hebt.

2   Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver naar de browser van uw terminal stuurt wanneer u een website bezoekt. Afhankelijk van de instellingen worden, naast deze cookies, ook soortgelijke technologieën geïntegreerd op onze websites (hierna gezamenlijk aangeduid als “Cookies”). Cookies bevatten meestal een unieke identificator en worden in eerste instantie gebruikt om de werking van de website te garanderen (“Strikt noodzakelijke cookies”). Deze Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd geactiveerd en kunnen zonder uw toestemming worden gebruikt.

Daarnaast gebruiken we alleen met uw toestemming cookies die voor andere doeleinden bestemd zijn. Dergelijke cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw interesses te analyseren en ons in staat te stellen u een gepersonaliseerde online ervaring te bieden door u passende inhoud te tonen op basis van uw veronderstelde interesses.

Met betrekking tot de opslagperiode is het volgende onderscheid van toepassing: Zogenaamde Sessiecookies worden alleen opgeslagen voor de duur van één enkele browsersessie en worden verwijderd zodra u uw browser sluit. De zogenaamde Permanente cookies blijven daarentegen op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd na een bepaalde periode. U kunt cookies op elk gewenst moment van uw terminal verwijderen, bijvoorbeeld via uw browserinstellingen.

3   Welke soorten cookies gebruiken we?

Hieronder geven we u een overzicht van de verschillende categorieën cookies. U kunt vervolgens aanvullende informatie over de rechtsgronden en de individuele cookies ontvangen door deze Cookieverklaring verder te lezen.

Cookie-categorie

Doeleinde

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn vereist voor de werking en functionaliteit van de website. Ze maken de website technisch toegankelijk, veilig en bruikbaar, met essentiële en basisfunctionaliteiten, zoals navigatie op de website, authenticatie voor het inloggebied, correcte weergave van de website in uw browser en toestemmingsbeheer. Zonder deze cookies kunt u onze websitediensten niet zonder onderbreking gebruiken.

 

Prestatiecookies

Deze cookies worden gebruikt voor het controleren van de prestaties van de website en het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van onze website, zoals het tellen van bezoeken en verkeersbronnen. Dit stelt ons in staat om onze websiteprestaties te meten en te verbeteren door te begrijpen hoe de meeste gebruikers zich door de website bewegen, welke webpagina's het populairst zijn of welke het minst worden gebruikt. Voor dit doel maken we gebruik van gemachtigde dienstverleners, waarvan sommige zich buiten de EU/EER bevinden.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikersvoorkeuren te onthouden, zodat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren door bepaalde instellingen op onze website te personaliseren. We kunnen bijvoorbeeld uw locatie bij benadering op postcodeniveau vastleggen en u opticiens in uw regio laten zien. Voor dit doel maken we gebruik van gemachtigde dienstverleners, waarvan sommige zich buiten de EU/EER bevinden.

Doelgerichte cookies

Deze cookies worden gebruikt om te begrijpen hoe u onze website gebruikt en hierop actief bent en stellen ons in staat om een profiel van uw interesses op te bouwen. Deze informatie stelt ons vervolgens in staat om advertenties en website-inhoud te sturen en aan te passen aan uw voorkeuren, bijvoorbeeld door advertenties weer te geven die relevant zijn voor u en irrelevante of overbodige advertenties te blokkeren. Voor dit doel maken we gebruik van gemachtigde dienstverleners, waarvan sommige zich buiten de EU/EER bevinden.

Cookies door externe verwerkingsverantwoordelijken die eigen belangen beogen

Deze cookies en pixels worden gebruikt om te begrijpen hoe u onze website gebruikt en hierop actief bent en stellen ons in staat om een profiel van uw interesses op te bouwen. Het maakt ook een link mogelijk naar uw sociale media-accounts van Meta. Deze informatie stelt ons vervolgens in staat om advertenties op de sociale mediaplatforms die u gebruikt, te sturen en aan te passen, terwijl irrelevante of overbodige advertenties worden geblokkeerd. Voor dit doel maken we gebruik van aangewezen dienstverleners, waarvan sommige zich buiten de EU/EER bevinden.

4   Hoe kan ik het gebruik van cookies beheren of de cookies verwijderen?

Strikt noodzakelijke cookies zijn altijd actief en het opslaan en openen van dergelijke cookie-informatie is niet afhankelijk van uw toestemming. Prestatie-, functionele, doelgerichte cookies en cookies door externe verwerkingsverantwoordelijken worden alleen geplaatst en geopend na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt uw cookie- en privacyvoorkeuren voor onze website wijzigen of uw toestemming intrekken voor de toekomst op ongeacht welk moment door op de volgende link te klikken:

Instellingen beheren of toestemming intrekken

Daarnaast kunt u cookies ook op elk moment zelf verwijderen via uw browserinstellingen.

In addition, you can also delete Cookies yourself at any time via your browser settings.

5   Rechtsgrondslag en gedetailleerde lijst van cookies en pixels

Om u gedetailleerde informatie te geven, vindt u een overzicht van de rechtsgrond waarop we ons baseren voor elke cookie-categorie. Bovendien hebben we alle individuele cookies (en pixels) in de volgende tabellen vermeld onder de bijbehorende cookie-categorie.

Volgens de wetten van de EU-lidstaten ter uitvoering van EU-Richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie, zoals gewijzigd bij EU-Richtlijn 2009/136/EG, heeft u geen toestemming nodig voor het verwijderen van en toegang tot deze strikt noodzakelijke cookies. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die hier ook is opgenomen, is ons legitieme belang (artikel 6, lid 1, sub f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 (“AVG”). Het is ons belang om onze website technisch toegankelijk, veilig en bruikbaar te houden. U kunt meer informatie vinden in onze Privacyverklaring.

De rechtsgrond voor het plaatsen en openen van prestatiecookies is uw uitdrukkelijke toestemming. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens omvat uw toestemming ook de verwerking van persoonsgegevens om uw interactie met de website te analyseren en prestatierapporten te genereren (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt meer informatie vinden in onze Privacyverklaring.

De rechtsgrond voor het plaatsen en openen van functionele cookies is uw uitdrukkelijke toestemming. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens omvat uw toestemming ook de verwerking van persoonsgegevens om uw interactie met de website te analyseren en bepaalde websitefuncties mogelijk te maken (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt meer informatie vinden in onze Privacyverklaring.

De rechtsgrond voor het plaatsen en openen van doelgerichte cookies is uw uitdrukkelijke toestemming. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens omvat uw toestemming ook de verwerking van persoonsgegevens om uw interesses te analyseren en een marketingprofiel aan te maken (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG). U kunt meer informatie vinden in onze Privacyverklaring.

De rechtsgrondslag voor het plaatsen van en de toegang tot Cookies door externe verwerkingsverantwoordelijken (inclusief het gebruik van Pixels) is uw uitdrukkelijke toestemming. Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens omvat uw toestemming ook de verwerking van persoonsgegevens om uw interesses te analyseren, een marketingprofiel aan te maken (artikel 6, lid 1, sub a van de AVG) en de gegevens door te geven aan genoemde bedrijven voor hun gebruik voor eigen doeleinden. U kunt meer informatie vinden in onze Privacyverklaring.

6   Contactpunt voor informatie over gegevensoverdracht naar derde landen buiten de EU/EER

Wanneer de bovenstaande lijst aangeeft dat we gebruik maken van gemachtigde dienstverleners buiten de EU/EER, wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming voor de buitenlandse overdracht gewaarborgd door middel van passende veiligheidsmaatregelen. Als voorzorgsmaatregel hebben we onder andere de risico's van een overdracht beoordeeld en de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie in de zin van artikel 46 lid 2, sub c van de AVG voor de overdracht van persoonsgegevens van EU/EER-landen naar dienstverleners buiten de EU/EER afgesloten.

Als u vragen hebt over deze EU-standaardcontractbepalingen of als u meer informatie wilt over verdere beveiligingsmaatregelen voor de overdracht van gegevens naar landen buiten de EU/EER, neem dan gerust contact met ons op via dpo@coopervision.com.

***