juni 30, 2014

PLEASANTON, Californië, 30 juni 2014 — The Cooper Companies, Inc. (NYSE: COO) heeft vandaag aangekondigd dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten voor de overname van Sauflon Pharmaceuticals Ltd, een Europese fabrikant en distributeur van zachte contactlenzen en contactlenzen vloeistoffen, in een transactie die gewaardeerd wordt op circa 1,2 miljard Amerikaanse dollar. Sauflon verwacht een omzet van circa 210 miljoen Amerikaanse dollar voor zijn boekjaar dat wordt afgesloten per 31 oktober 2014, wat overeenkomt met een stijging op jaarbasis van ongeveer 22%.

De transactie moet nog door de toezichthouder worden goedgekeurd en zal naar verwachting vóór het einde van het boekjaar, op 31 oktober 2014, worden voltooid. Zonder eenmalige kosten en afschrijvingen in verband met de transactie, wordt verwacht dat ze in het boekjaar 2015 een positieve invloed heeft op de winst per aandeel. De overname zal worden gefinancierd met geld uit het buitenland en kredietfaciliteiten.

Robert S. Weiss, voorzitter en CEO van Cooper, zegt over de transactie: "We zijn bijzonder verheugd dat we deze overname kunnen aankondigen. Hierdoor krijgt CooperVision 's werelds meest uitgebreide portefeuille van daglenzen in handen. CooperVision zal nu in staat zijn om een multi-tier daglenzen strategie uit te rollen, met een volledig pakket van siliconen hydrogellenzen en hydrogellenzen, en opties in alle categorieën – sferische, torische en multifocale lenzen. Het segment van de daglenzen is het snelst groeiende op de markt voor zachte contactlenzen, en door deze transactie positioneert CooperVision zich als het voornaamste bedrijf in dit segment."

Meer informatie over de overname zal worden verstrekt via een conferentiegesprek (informatie hierna) en er kan een presentatie worden geraadpleegd in de rubriek Investor Relations van de website van Cooper op investor.coopercos.com onder de presentatie met de naam 'Acquisition of Sauflon Pharmaceuticals Ltd'.

Conferentiegesprek

De Vennootschap organiseert een conferentiegesprek en live webcast om 20.00 uur ET vandaag, 30 juni 2014, om deze transactie te bespreken. Het inbelnummer is 1-866-700-5192 in de Verenigde Staten en +1-617-213-8833 buiten de Verenigde Staten. De toegangscode is 11489755.Circa twee uur na het einde van het gesprek zal er een herhaling beschikbaar zijn tot 7 juli 2014.Het nummer om de herhaling te beluisteren is 1-866-700-5192 in de Verenigde Staten en +1-617-213-8833 buiten de Verenigde Staten. De toegangscode voor de herhaling is 31559969.Dit gesprek zal ook rechtstreeks worden uitgezonden op investor.coopercos.com en na het conferentiegesprek zal er een uitgeschreven versie beschikbaar zijn.

 

Over The Cooper Companies

The Cooper Companies, Inc. ('Cooper') is een een wereldwijd bedrijf in medische hulpmiddelen, genoteerd aan NYSE Euronext (NYSE:COO). Cooper heeft zich voorgenomen om” A Quality of Life Company™” te zijn met een focus op het leveren van waarde aan aandeelhouders. Cooper opereert via twee business units, CooperVision en CooperSurgical. CooperVision biedt een verfrissend perspectief op oogzorg en legt zich toe op het ontwikkelen van een uitgebreid gamma hoogkwalitatieve producten voor contactlensdragers en het gericht ondersteunen van opticiens. CooperSurgical richt zich op het leveren van vooruitstrevende producten en behandelmogelijkheden aan gynaecologen om zo de levering van gezondheidszorg aan vrouwen te verbeteren. Cooper heeft haar hoofdkwartier in Pleasanton, CA, en verkoopt met ongeveer 8.000 medewerkers haar producten in meer dan 100 landen. Raadpleeg www.coopercos.com voor meer informatie.

Over Sauflon Pharmaceuticals Ltd

Sauflon werd in 1985 opgericht en is een niet-beursgenoteerde Britse onderneming en een wereldwijde producent van contactlenzen en verzorgingsproducten. Het bedrijf heeft drie ultramoderne fabrieken, verkoopkantoren in meer dan 10 landen en producten die in meer dan 50 landen worden verkocht. Sauflon is een erkende en bekroonde wereldwijde kwaliteitsproducent van contactlenzen en verzorgingsproducten. Raadpleeg sauflon.co.uk voor meer informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat 'toekomstgerichte verklaringen', zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995.Verklaringen over verwachtingen, plannen, vooruitzichten, doelen, strategieën, toekomstige acties, gebeurtenissen of prestaties en andere verklaringen die geen historische feiten vertegenwoordigen, inclusief alle verklaringen over de voorgestelde overname van Sauflon, inclusief de financiële positie van Sauflon, zijn marktpositie, zijn strategie voor productontwikkeling en zijn bedrijfsstrategie, de verwachte kostensynergieën, de verwachte timing en voordelen van de transactie, evenals schattingen van onze en Sauflons toekomstige kosten, omzet en winst per aandeel, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen kunnen worden herkend door woorden als 'menen', 'verwachten', 'kunnen', 'zullen', 'zouden moeten', 'trachten', 'van plan zijn', 'schatten' of 'anticiperen' en vergelijkbare woorden of uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie afhankelijk van veronderstellingen, gegevens of methoden die onjuist of onnauwkeurig kunnen zijn, en zijn onderworpen aan risico's en onzekerheden.

Factoren waardoor onze werkelijke resultaten en toekomstige acties wezenlijk kunnen verschillen van degene die in toekomstgerichte verklaringen worden beschreven, zijn onder meer: ongunstige gevolgen in verband met de overname, zoals het niet slagen van de overname van Sauflon, het niet verkrijgen van de verwachte omzet, marges en winstvoordelen uit de overname van Sauflon, vertragingen of kosten in verband met de integratie en de vereiste om aanzienlijke aanpassingen te boeken in de aanvankelijk vastgestelde reële waarde van overgenomen activa en verplichtingen binnen de verslagperiode, het niet verkrijgen van de vereiste goedkeuringen van de toezichthoudende instanties of vertragingen in dat proces of de oplegging van onverwachte voorwaarden, ongunstige gevolgen van voorwaardelijke verplichtingen of schadevergoedingsverplichtingen, een hogere schuldenlast en onvoldoende toegang tot beschikbare financiering (inclusief financiering om schuld van ons of Sauflon tijdig of onder redelijke voorwaarden over te nemen of te herfinancieren); ongunstige veranderingen in de wereldwijde of regionale algemene zakelijke, politieke en economische omstandigheden vanwege de huidige wereldwijde economische crisis, inclusief de impact van aanhoudende onzekerheid en de onstabiele toestand van bepaalde landen van de Europese Unie die een negatieve invloed zouden kunnen hebben op onze wereldwijde markten of die van Sauflon; schommelingen in wisselkoersen en rentevoeten, inclusief het risico van verdere dalingen in de waarde van de yen en de euro waardoor onze omzet en winst of die van Sauflon zouden kunnen dalen; een belangrijke storing in de activiteiten van onze productie-, onderzoeks- en ontwikkelings- of distributiefaciliteiten of die van Sauflon door technologische problemen, natuurrampen of andere oorzaken; storingen in de grondstoffenbevoorrading, vooral onderdelen die worden gebruikt voor de vervaardiging van onze siliconen hydrogellenzen of die van Sauflon; beperkingen op de verkoop na productintroducties omdat de producten niet goed op de markt worden onthaald; nieuwe concurrenten, productinnovaties of technologieën; een lagere omzet, verlies van klanten en kosten en uitgaven in verband met de terugroeping van producten; nieuwe overheidswetgeving en -reglementering in de VS en in het buitenland, en veranderingen in bestaande wetten, voorschriften en richtlijnen voor de afdwinging ervan, die een invloed hebben op de sector van de medische apparatuur en de gezondheidszorg in het algemeen; het niet of met vertraging ontvangen van goedkeuringen voor producten van de Amerikaanse of buitenlandse toezichthoudende instanties; het niet verkrijgen van voldoende dekking en terugbetaling van derde-betalers voor onze producten; kosten en potentiële aansprakelijkheid in verband met de naleving van Amerikaanse en buitenlandse voorschriften op het vlak van gezondheidszorg, inclusief terugroepingen van producten, en potentiële verliezen als gevolg van de verkoop van productvervalsingen en andere producten die onze rechten schenden; juridische kosten, verzekeringskosten, kosten voor schikkingen en het risico van een ongunstige beslissing of schikking in verband met productaansprakelijkheid, octrooibescherming of andere rechtsgeschillen; veranderingen in belastingwetten of de interpretatie daarvan en veranderingen in de wettelijke belastingtarieven; de vereiste om voorzieningen aan te leggen voor een aanzienlijke verplichting of om een belangrijk actief af te schrijven of versneld af te schrijven, inclusief goodwill; het succes van onze onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en andere start-upprojecten of die van Sauflon; een verwatering van de winst per aandeel door de overname van Sauflon of andere overnames of door de uitgifte van aandelen; veranderingen in grondslagen voor financiële verslaggeving of schattingen; milieurisico's en andere gebeurtenissen die worden beschreven in onze documenten die wij hebben ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder de hoofdstukken 'Activiteiten' ('Business') en 'Risicofactoren' ('Risk Factors') in het jaarverslag van de Vennootschap op formulier 10-K voor het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2013, welke risicofactoren kunnen worden bijgewerkt in ingediende kwartaalverslagen.

Wij waarschuwen beleggers dat toekomstgerichte verklaringen alleen onze analyse vertegenwoordigen op de vermelde datum. Wij zijn niet van plan om ze bij te werken, tenzij voor zover dat wettelijk is verplicht.