Het Fusarium-geslacht (fyoo-SAH-ri-um) is bijna overal te vinden: in planten, in de lucht en in de aarde. Het is een schimmelsoort.

Volgens de Amerikaanse nationale medische bibliotheek kan het Fusarium-geslacht lokaal, invasief als haard of verspreid ziekte veroorzaken. Over het algemeen ontstaan bij mensen met een verzwakt immuunsysteem daardoor infecties; bij gezonde individuen komt dat zelden voor.*

Fusarium-infecties komen zelden voor. Maar als ze optreden, gebeurt dat over het algemeen bij mensen met een verzwakt immuunsysteem.

Volgens een rapport van de Amerikaanse microbiologievereniging is de prognose slecht voor iemand met een zeer verzwakt immuunsysteem en een sterke aanwezigheid van Fusarium.*

Afweer tegen ziektes als gevolg van Fusarium

De Amerikaanse microbiologievereniging wijst erop dat er weinig gegevens beschikbaar zijn over afweer tegen het Fusarium-geslacht. Invasieve fusariose heeft veel kenmerken gemeen met invasieve apsergillose en andere invasieve schimmelinfecties.

Het komt erop neer dat het immuunsysteem van ons lichaam een belangrijke rol speelt in de afweer tegen allerlei schimmelinfecties.*

Fusarium keratitis: wat is dat?

Als het gaat om onze ogen heet een Fusarium-infectie ook wel Fusarium keratitis. Keratitis, zoals gedefinieerd door het Amerikaanse CDC, is een ontsteking van het hoornvlies, de doorzichtige koepel die onze ogen bedekt.

Er zijn verschillende manieren waardoor u schimmelkeratitis kunt oplopen. Zoals het Amerikaanse CDC heeft uitgelegd, gaat het onder meer om:

 • Letsel aan het oog, vooral als dat door een plant is veroorzaakt, zoals doorns of takken
 • Een onderliggende oogziekte
 • Een verzwakt immuunsysteem (zoals we al eerder aangaven)
 • Contactlenzen dragen maar niet de juiste richtlijnen voor gebruik te volgen

Fusarium keratitis: mogelijke oorzaken en symptomen

Hoewel het zelden voorkomt, kan Fusarium keratitis optreden door slechte hygiëne bij het gebruik van contactlenzen. Om dat te voorkomen zouden lenzendragers altijd:

 • De richtlijnen voor lensverzorging en het vervangingsschema dat door de oogarts is verstrekt, moeten volgen
 • Grondig hun handen moeten wassen met ongeparfumeerde zeep en ze drogen een pluisvrije doek voordat ze bezig gaan met hun contactlenzen
 • Hun lenzenbewaardoos minstens elke drie maanden moeten vervangen
 • Neem direct contact op met uw oogspecialist als u last krijgt van pijn in het oog, roodheid in combinatie met overmatig tranende ogen en gevoeliger bent voor licht.

Fusarium keratitis kan leiden tot vreselijke aandoeningen, zoals verlies van gezichtsvermogen of blindheid als die niet wordt behandeld. Doe niets anders en kies en wees niet gemakzuchtig als het gaat om uw lensverzorging en hygiëne.

Fusarium keratitis kan worden behandeld als het op tijd wordt ontdekt. Dat kan met antischimmelzalf of, indien nodig, een operatie.

Desinfecteer uw contactlenzen grondig om het risico van Fusarium keratitis te verlagen

Naast het volgen van het advies van uw oogarts over lensverzorging kunt u zelf de kans op infectie met Fusarium keratitis verlagen met deze aanbevelingen:

 • Wrijf en spoel uw contactlenzen altijd af als u ze schoonmaakt, zelfs als u lenzenvloeistof gebruikt waarbij wrijven niet nodig is
 • Gebruik nooit kraanwater of spuug om uw contactlenzen te reinigen. Gebruik alleen het aanbevolen ontsmettingsmiddel en volg de bijbehorende gebruiksaanwijzing
 • Haal uw contactlenzen er direct uit als u last krijgt van pijn in het oog of roodheid, en bel uw oogarts

Zoals we al aangeven, is infectie met Fusarium keratitis zeldzaam, maar kan die wel optreden.

Luister bij uw bezoek aan uw oogarts goed naar zijn of haar advies over het reinigen en verzorgen van uw contactlenzen en zorg dat u die begrijpt. Er is een reden voor deze richtlijnen. Volg ze en bescherm zo uw gezichtsvermogen.

 

Niets in dit artikel mag worden opgevat als medisch advies noch is dit artikel bedoeld als vervanging van de aanbevelingen van een medische zorgverlener. Stel specifieke vragen aan uw oogspecialist.

More Articles