Een lui oog verwijst naar het wegtrekken of loensen van een oog. Dit is doorgaans een uiting van amblyopie, waarbij bij een oog sprake is van aanzienlijk verlies van gezichtsvermogen, en soms ook van strabisme (of scheelzien), een vaker voorkomend probleem.

Laten we eens doornemen hoe amblyopie en een lui oog uw gezichtsvermogen treft en hoe ze doorgaans worden gecorrigeerd en behandeld.

Lui oog/amblyopie: Wat is het verschil?

Er zijn twee belangrijke aandoeningen die leiden tot wat wij zien als een lui oog:

Amblyopie is een ontwikkelingsprobleem in de verbinding tussen het oog en de hersenen: de hersenen hebben in feite geleerd om informatie van één oog te negeren. Amblyopie is geen probleem met het oog zelf, hoewel het dergelijke problemen wel kan veroorzaken of er zelf door worden veroorzaakt.

Strabisme, of scheelzien, is het loensen van de ogen als de zes spieren die eromheen zitten en helpen de ogen te richten, niet goed met elkaar samenwerken. Dat kan zowel een oorzaak als een gevolg zijn van amblyopie.

Hoe tast een lui oog mijn gezichtsvermogen aan?

De meest voorkomende symptomen van een lui oog zijn het wegtrekken en niet goed richten van het oog. Maar een lui oog kan ernstige gezichtsproblemen veroorzaken:

Snel verlies van gezichtsscherpte in het luie oog als het niet wordt gecorrigeerd en steeds minder wordt gebruikt

Verlies van binoculair zicht waardoor u geen diepte meer kunt zien.

Verhoogd risico van verlies van gezichtsvermogen in het sterke oog, aangezien gezichtsproblemen die doorgaans in beide ogen optreden eerst het sterke oog zullen treffen.

Wat is de oorzaak van een lui oog?

Amblyopie treedt op omdat de communicatie tussen het oog en de hersenen zwak of onderontwikkeld is.

De meest voorkomende oorzaak hiervan is strabisme. Als de oogspieren niet in staat zijn om de ogen goed samen te laten bewegen, vooral tijdens de ontwikkeling, krijgen de hersenen verschillende beelden van elk oog. De hersenen lossen die verwarring op door een van de beelden systematisch te negeren. Daardoor wordt het oog niet meer gebruikt en raakt het overeenkomstige hersengebied onderontwikkeld.

Een andere veel voorkomende oorzaak is een refractiefout (bij-/verziendheid of astigmatisme) die in één oog groter is. Dat leidt ook tot ongelijke informatieverstrekking, en vervolgens dat één oog prioriteit krijgt en de hersenen daardoor de informatie uit het andere oog negeren.

Alles wat voor een dergelijk verstoord evenwicht veroorzaakt, kan ook amblyopie veroorzaken. Daaronder vallen jeugdstaar, troebele lens, verschillen in vorm of grootte en andere anatomische of structurele afwijkingen.

Behandeling van amblyopie

Hoe eerder een lui oog wordt onderzocht en behandeld des de groter de kans op succes. Behandeling van een lui oog bij volwassenen is echter ook effectief, vooral als ze gemotiveerd en eraan toegewijd zijn. Uit onderzoeken blijkt een duidelijke verbetering in gezichtsscherpte in het zwakkere oog bij oudere cliënten, maar is het tempo, de mate en snelheid van herstel minder.

Er zijn twee hoofdstappen bij de behandeling van amblyopie, het eerste deel van correctie van een lui oog.

Stap 1: gezichtsproblemen corrigeren

Oogaandoeningen, zoals staar, en refractiefouten moeten het allereerst worden behandeld. Dat gaat vaak net zo eenvoudig als het voorschrijven van een bril voor bij- of verziendheid. Bij lichte gevallen is het corrigeren van het zicht van het zwakkere of luie oog genoeg voor het opnieuw richten van het oog.

Stap 2: de communicatie tussen het oog en de hersenen opnieuw trainen

In de meeste gevallen dekken oogartsen het sterke oog af om de hersenen te trainen het beeld in het luie oog te gaan herkennen. Dat kan gedaan worden met een ooglapje of met oogdruppels die het zicht tijdelijk wazig maken.

Operatie aan de oogspieren

Soms corrigeert de correctie van amblyopie strabisme nog steeds niet waardoor de ogen niet met elkaar samenwerken. In deze gevallen kan een operatie aan de oogspieren om bepaalde spieren sterker of slapper te maken uitkomst bieden. Een chirurg zal ofwel een stuk spier wegnemen (of inkorten) om hem strakker te maken of er een stukje spier inzetten (hem iets dichter bij vastzetten) om hem losser te maken.

Oogoefeningen

In een kleiner aantal gevallen kan een lichte vorm van niet goed richten als gevolg van convergentieproblemen (als de ogen moeite hebben zich scherp te stellen op voorwerpen van dichtbij) worden gecorrigeerd met oogspieroefeningen. Er zijn oogoefeningen met behulp van een pen of een computer.

Vergeet niet dat hoe eerder een lui oog wordt onderzocht en behandeld des de groter de kans op succes. Neem als u problemen hebt met uw ogen of gezichtsvermogen zo snel mogelijk contact op met uw oogarts.

 

Niets in dit artikel mag worden opgevat als medisch advies noch is dit artikel bedoeld als vervanging van de aanbevelingen van een medische zorgverlener. Stel specifieke vragen aan uw oogspecialist.

More Articles