Een betere toekomst begint bij ons allemaal, vandaag.  

Hier bij CooperVision nemen we stappen in onze productie en distributie om waar mogelijk duurzamer te opereren. We streven ernaar om afval en overbodige verpakkingen te verminderen om onze milieubelasting te verminderen.1 Door het verantwoord inkopen van materialen te faciliteren,2 afval waar mogelijk te hergebruiken3 en het afval van onze producten en verpakkingen dat nog niet kan worden teruggewonnen te compenseren, zetten we grote stappen om het welzijn van onze planeet te verbeteren.†3 

We nemen stappen om beperkte natuurlijke hulpbronnen te behouden§3 en onderzoeken manieren om hernieuwbare energiebronnen in onze productieprocessen te integreren. ¶3

We implementeren duurzame praktijken waar we kunnen en verwachten van al onze leveranciers dat ze zich houden aan onze gedragscode voor leveranciers, die een verantwoorde inkoop van materialen mogelijk maakt.2  

We plannen zorgvuldig onze machines, producten en verpakkingen** met het oog op hernieuwbare energiebronnen. 3

Veel natuurlijke hulpbronnen zijn beperkt. We doen wat we kunnen om de manier waarop onze producten, verpakkingen en energie worden ingekocht opnieuw te bekijken, door waar mogelijk te kiezen voor hernieuwbare alternatieven terwijl we onderzoeken hoe we in de toekomst nog duurzamer kunnen inkopen. Hernieuwbare materialen en gerecycled afval kunnen de koolstofuitstoot verminderen en de milieurisico's verkleinen4 - wat leidt tot een nog grotere collectieve impact.  

 

We werken samen met partners om ons productieafval in te zamelen, grondstoffen te hergebruiken en waar mogelijk een nieuw leven te geven.*3

De materialen waaruit onze producten en verpakkingen bestaan zijn waardevolle hulpbronnen - zelfs nadat ze zijn gebruikt. Vandaag werken we eraan om te voorkomen dat plastic in de natuur terechtkomt,†3 en we nodigen u uit om deel te nemen aan onze collectieve inspanning voor een circulaire economie.  

Dit betekent dat we stappen ondernemen om onze productiematerialen terug te winnen nadat ze hun oorspronkelijke doel hebben gediend5 - door in te zien dat ze een nieuw leven kunnen krijgen. Door samen te werken met onze partners en waar mogelijk optimaal gebruik te maken van de huidige recyclinginfrastructuur, recyclen we onze grondstoffen en geven we onze materialen een nieuw leven.  

Door te beginnen met het compenseren van afval van onze producten en verpakkingen dat nog niet kan worden teruggewonnen, nemen we stappen om het welzijn van onze planeet te verbeteren.†3

Wij dragen ons steentje bij aan het compenseren van oceaanafval dat landschappen en gemeenschappen verstikt3 - omdat we nog niet kunnen controleren wat er met onze producten en verpakkingen gebeurt als ze eenmaal op de wereld zijn.  

We richten onze inspanningen op regio's die het meest te maken hebben met afval en werken samen met partners die afval en sociaaleconomische verschillen aanpakken.†3  

Door samen te werken met partners om gebruikte materialen uit de natuur te verwijderen††3 zetten we stappen naar een betere toekomst.  

Een betere toekomst begint bij ons allemaal, vandaag.  
 

* CooperVision's 2020 Environmental, Social and Governance Report.  
† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank. Plastic neutrality is established by purchasing credits from Plastic Bank. A credit represents the collection and conversion of one kilogram of plastic that may reach or be destined for waterways. CooperVision purchases credits equal to the weight of plastic in our-one day contact lens orders. One-day contact lens plastic is determined by the weight of plastic in the blister, the lens and the secondary package (outer carton), including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink). 
‡ Refers to continuous manufacturing improvement processes undertaken by CooperVision to increase efficiency.  
§ Natural resources are defined as but not limited to water, nitrogen, natural gas and other organic compounds.  
| Renewables are defined as materials or energies that can be sustained indefinitely because of inexhaustible supplies or new growth.  
¶ CooperVision uses renewable materials and energies in its manufacturing operations.  
** CooperVision’s manufacturing processes are designed to adhere to CooperVision’s internal energy goals and design specifications.  
†† Refers to CooperVision's plastic neutrality initiative with Plastic Bank and local community beach clean-up efforts.  
 

Referenties:  :
1. CVI data on file, 2024.  
2. CVI data on file, 2023. CooperVision Supplier Code of Conduct.  
3. CVI data on file, 2023.  
4. Stegmann, P., Daioglou, V., Londo, M., van Vuuren, D. P., & Junginger, M. (2022). Plastic futures and their CO2 emissions. Nature, 612(7939), 272–276.  
5. CVI data on file 2020-2023, including Zero Waste to Landfill Report by Manufacturing Site indicating reclamation efforts by waste stream (2022).