PLASTIC MADE BETTER*1,2

Het verminderen van koolstof aan de bron met ISCC PLUS-gecertificeerd plastic†‡2,3

Het lijkt onmogelijk om het dagelijks leven zonder plastic voor te stellen, en daar is een goede reden voor: het is een duurzaam, veelzijdig en lichtgewicht materiaal. Maar dezelfde duurzaamheid die plastic naar een wijdverbreide populariteit heeft gestuwd, presenteert twee aanzienlijke uitdagingen die ons milieu beïnvloeden: hoe het wordt geproduceerd en hoe het wordt afgevoerd.    

Door onze inspanningen om plastic te compenseren en terug te winnen, nemen we al stappen om een van de grootste uitdagingen aan te pakken: de verwijdering ervan.§ We nemen nu stappen om de manier waarop plastic wordt gemaakt aan te pakken, door ons te richten op onze plasticleveranciers en hoe het plastic dat we kopen wordt geproduceerd.  

Dus vandaag omarmen we Plastic Made Better door te beginnen met de aankoop van ISCC PLUS-gecertificeerd plastic.*‡1,2,4

HET BEVORDEREN VAN HOGERE STANDAARDEN VOOR PLASTIC    

De ISCC PLUS-certificering identificeert plastic productie die controleerbaar, traceerbaar en duurzaam is.5,6 In lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt ISCC de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen ten behoeve van Mensen + Planeet. 7,8

Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen uit plastic productie is geen gemakkelijke taak. Elke stap speelt een belangrijke rol - van het gebruik van geverifieerde en traceerbare duurzaam verkregen grondstoffen, zoals biobased oliën, tot meer efficiënte productietechnieken die afval minimaliseren binnen een productiefaciliteit.6,9 Door plastic te gaan kopen dat ISCC PLUS-gecertificeerd is, zijn we trots om een internationaal certificeringssysteem te ondersteunen dat erkend wordt voor een lagere koolstofimpact bij de productie van plastic.†‡2-4

De ISCC PLUS-certificering handhaaft ook de rechten van werknemers en bevordert duurzame landbouw- en grondgebruikspraktijken.9 En dit gebeurt allemaal op een volledig transparante manier, waarbij ervoor wordt gezorgd dat ISCC PLUS-gecertificeerd plastic op elk moment voldoet aan deze principes.9,10 

Door te beginnen met het kopen van ISCC PLUS-gecertificeerd plastic, verbindt CooperVision zich ertoe een hogere standaard te bereiken voor hoe plastics worden geproduceerd.‡4

Dus waarom zou je je zorgen maken over Plastic Made Better?*1,2

Omdat het belangrijk is hoe het is gemaakt.  
Omdat we allemaal die eerste stap moeten zetten.  
Want samen met onze klanten en dragers werken we aan een betere toekomst voor People + Planet.  

Een betere toekomst begint bij ons allemaal, vandaag.  
 

* According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. Coopervision’s plastic supplier has found that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing ISCC-certified inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.  
† According to peer-reviewed papers, polypropylene (PP) made using renewably sourced inputs yields a lower carbon footprint. One of Coopervision's plastic suppliers has found through a cradle-to-gate assessment that manufacturing PP using fossil-based inputs produces 1.63 kg CO2e/kg PP whereas manufacturing PP using ISCC-certified inputs produces -0.82 kg CO2e/kg PP.  
‡ ISCC PLUS: International Sustainability and Carbon Certification PLUS.  
§ Through our partnership with Plastic Bank.  Plastic neutrality is established by purchasing credits from Plastic Bank. A credit represents the collection and conversion of one kilogram of plastic that may reach or be destined for waterways. CooperVision purchases credits equal to the weight of plastic in our-one day contact lens orders. One-day contact lens plastic is determined by the weight of plastic in the blister, the lens and the secondary package (outer carton), including laminates, adhesives, and auxiliary inputs (e.g. ink).
 

Referenties:  :
1. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of our supplier’s biorenewable input.  
2. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716?721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210.  
3. CVI data on file, 2023. Cradle-to-gate assessment of renewable bioinput carried out by one of CooperVision's suppliers of plastic polymer.  
4. CVI data on file, 2024.
5. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-certification-schemes/iscc-plus/. Accessed Jan 25th 2024.
6. ISCC PLUS System Document (v3.3).
7. IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.
8. ISCC. https://www.iscc-system.org/. Accessed Jan 25th 2024.
9. ISCC. Sustainability Requirements. Version 3.1.
10. ISCC. https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/iscc-audit-procedures/. Accessed Jan 25th 2024.