CooperVision advantage™

  • CooperVision Advantage

Als Business Partner geeft CooperVision een commitment om onze klanten te helpen hun doel te realiseren, de
categorie te laten groeien en meer waarde in de totale keten te creëren. Wij geloven dat het vergroten van het aantal
contactlensdragers de motor is van deze groei, omdat contactlensdragers loyaler zijn en een hogere gemiddelde
besteding doen dan brilklanten.


Om deze groei van het aantal contactlensdragers te realiseren,
zijn 3 strategische pijlers van belang:


1. Recruteren
Het begint allemaal met de instroom in de categorie. Meer consumenten met een contactlensaanpassing betekent een grotere instroom en dus
meer dragers.


2. Vasthouden
Op het moment dat consumenten beginnen met het dragen van contactlenzen, is het van belang om ze in het eerste jaar vast te houden.
Op dit moment stopt 60% van de nieuwe contactlensdragers binen een jaar weer met dragen, met name door issues met de handling van hun lenzen
en comfortproblemen. Als we (een deel van) deze groep, die zelf de intentie heeft om lenzen te dragen, weten vast te houden, betekent dit minder uitval
en dus meer dragers.


3. Managen
Nadat lensdragers het eerste jaar zijn doorgekomen, haakt ieder jaar een deel af om diverse redenen, zoals comfortklachten of een veranderende
behoefte. Als we (een deel van) deze groep, die zelf de intentie heeft om lenzen te dragen, weten vast te houden, betekent dit minder uitval en dus
meer dragers. Door het voor deze consumenten beter en makkelijker te maken contactlenzen van uw praktijk te blijven dragen, vergroot u hun loyaliteit en uw bestand aan lensdragers.

CooperVision biedt u tools en services voor de juiste ondersteuning op elk van deze uitdagingen binnen uw praktijk.

Op deze manier kunt u niet alleen de competentie van uw team uitbreiden, maar ook meer contactlensdragers behouden en meer groei in uw praktijk realiseren.
Uw CooperVision Business Development Manager kan u ondersteunen in het bepalen waar voor uw praktijk de grootste potentie ligt door middel van een
aantal business calculators.