Beheersing van myopie bij jongeren

Een internationale epidemie

De prevalentie van myopie bij jongeren neemt wereldwijd alarmerend snel toe, en brengt een scala aan gezondheidsrisico's en verwante kosten met zich mee.

In de Verenigde Staten is myopie in 30 jaar tijd verdubbeld.1 Uit een Brits onderzoek bleek bijna 50% van de universiteitsstudenten last te hebben van myopie.2 In Taiwan duidt onderzoek op een toename van bijna 65% in prevalentie gedurende de afgelopen 50 jaar.3 Wereldwijd zal de prevalentie van myopie naar verwachting toenemen van 2 miljard in 2010 tot 5 miljard in 2050.4

De tol van myopie

 De verspreiding van myopie brengt substantiële individuele en maatschappelijke kosten met zich mee. Vergeleken met mensen met emmetropie hebben klanten met gelijke 1D of myopie levenslang een hoger risico van glaucoom, posterieure subcapsulaire cataract, loslaten van het netvlies en maculadegeneratie. Klanten bij wie myopie doorgaat naar 5-6D, hebben lopen 40 keer meer risico van maculaschade.5

Opties voor preventie en correctie

Oogzorgspecialisten bevinden zich in een unieke positie om de myopie-epidemie te helpen voorkomen en te beteugelen.

  • Gedragsverandering

De kans dat een kind bijziend wordt, wordt ongeveer 30% lager als het kind wekelijks meer dan 14 uur overdag buiten is.6 Ouders moeten aangemoedigd worden kinderen te stimuleren buiten te spelen als voorzorgsmaatregel.

  • Behandeling met geneesmiddelen

Van atropine (nog niet in alle landen op de markt verkrijgbaar) werd aangetoond dat het progressie van myopie substantieel onder controle houdt wanneer het wordt toegediend als 0,01%. Maar het geneesmiddel heeft een hoge incidentie bijwerkingen, waardoor het klinisch niet populair is.7

  • Brillenglazen

In termen van beteugeling suggereren aanwijzingen dat bij mensen met progressieve myopie, esoforie en vertraagde accommodatie >1D een bril met bifocale of progressieve glazen de progressie van myopie met 38-47% kan verlagen.8 Kinderen met een bril worden echter vaker gepest op het moment dat het blijven dragen van de bril van het grootste belang is.9

  • Beheersing met contactlenzen

Verschillende veelbelovende benaderingen voor het beheersen van myopie met contactlenzen, zijn momenteel in onderzoek. Een daarvan is het gebruik van orthokeratologielenzen (ortho-k). Meta-analyse van onderzoek daarnaar wijst uit dat die asverlenging bij progressieve myopie met gemiddeld 45% kunnen vertragen.10

Van zachte multifocale lenzen is aangetoond dat ze de progressie van myopie substantieel kunnen vertragen.11 Een andere optie, die nog niet overal commercieel verkrijgbaar is, is een concentrische zachte daglens met dual-focus die een vertraging van 50% in asverlenging over een periode van 10 maanden met zich meebracht.12

Uiteraard kan het dragen van contactlenzen een uitdaging betekenen voor pediatrische klanten, en moet goed worden onderzocht of een kind in staat is hygiëne in acht te nemen en de lenzen zal blijven dragen.

Niettemin is de voortdurende verfijning van deze en andere methoden met contactlenzen voor de beheersing van myopie bijzonder bemoedigend. Ze zullen naar alle waarschijnlijkheid een aanzienlijke impact hebben op de dagelijkse praktijk, aangezien wereldwijd steeds meer moeite wordt gedaan om de snelle toename van myopie onder controle te houden.

 

1 Vitale S, Sperduto RD, Ferris FL 3rd. Increased prevalence of myopia in the United States between 1971-1972 and 1999-2004. Arch Ophthalmol. 2009;127(12):1632-1639.                             

2 Logan NS, Davies LN, Mallen EA, Gilmartin B. Ametropia and ocular biometry in a U.K. university student population. Optom Vis Sci. 2005;82(4):261-266.

3 Guo YH, Lin HY, Lin LL, Cheng CY. Self-reported myopia in Taiwan: 2005 Taiwan National Health Interview Survey. Eye (Lond). 2012;26(5):684-689.

4 Flitcroft, DI. The complex interactions of retinal, optical and environmental factors in myopia aetiology. Prog Retin Eye Res. 2012;31(6):622-660.

5 Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042.

6 Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. Outdoor activity reduces the prevalence of myopia in children. Ophthalmology. 2008;115(8):1279-1285.

7 Chia A, Lu QS, Tan D. Five-year clinical trial on atropine for the treatment of myopia 2: myopia control with atropine 0.01% eyedrops. Ophthalmology. 2016;123(2):391-399.

8 Yang Z, Lan W, Ge J, et al. The effectiveness of progressive addition lenses on the progression of myopia in Chinese children. Ophthal Physiol Opt. 2009;29:41-48.

9 Horwood J, Waylen A, Herrick D, et al. Common visual defects and peer victimization in children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005;46:1177-1181.

10 Walline JJ, Greiner KL, McVey ME, Jones-Jordan LA. Multifocal contact lens myopia control. Optom Vis Sci. 2013;90(11):1207-1214.

11 Sun Y, Xu F, Zhang T, et al. Orthokeratology to control myopia progression: a meta-analysis. PLoS One. 2015;10(4):e0124535.

12 Anstice NS, Phillips JR. Effect of dual-focus soft contact lens wear on axial myopia progression in children. Ophthalmology. 2011;118(6):1152-1161.