Algemene Voorwaarden - Leveringsovereenkomst voor Merk producten

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen in en maken onderdeel uit van de Overeenkomst tussen u (de Klant) en CooperVision Nederland BV (de Leverancier). Nadere details zijn opgenomen in het Voorblad van de Overeenkomst die aan u ter ondertekening is verstrekt. 

Wij raden u aan een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken ten behoeve van latere kennisneming.