Experts aan het woord over MyDay® Multifocal

ZORG VOOR EEN GOED UITGANGSPUNT EN VOLG DE AANPASGIDS


Myday® multifocal van CooperVision werd afgelopen januari geïntroduceerd op de Nederlandse markt. De daglens is mondiaal in-market getest en de resultaten zijn zeer positief, ook in de Benelux. Over het onderzoek, de uitkomsten en de juiste aanpassing van Myday® multifocal sprak Team Eyeline tijdens het NCC 2022 met Marcella Mc Parland, als Senior Director of Professional Affairs EMEA bij CooperVision verantwoordelijk voor het internationale in-market assessment van MyDay® multifocal, en met Floortje Fischer de Brabander, Professional Service Manager van CooperVision en projectleider in het in-market assessment van MyDay® multifocal in de Benelux. Ook Michel Guillon schoof aan; hij is directeur van Ocular Technology Group in Londen en gespecialiseerd in de ontwikkeling van contactlenzen en methodes om deze diepgaand te testen. Deze drie experts geven belangrijke tips.

Het praktijkonderzoek van MyDay multifocal werd uitgevoerd in elf landen wereldwijd, waaronder acht landen in Europa, inclusief België, Nederland en Luxemburg. Er waren 196 oog-zorgspecialisten bij betrokken, die ieder maximaal tien klan-ten aanpasten met deze lens. Het totaal aantal aanpassingen bedroeg 1500. “Een mooie grote steekproef”, vindt Marcella McParland. “We hielden een enquête bij de start en aan het einde, en verzamelden ook informatie over hoe de lens beviel, of het comfort en het zicht goed waren, et cetera. De resulta-ten waren erg bemoedigend, we kregen heel hoge scores over hoe gemakkelijk deze lens is aan te passen. 94% vond het zeer gemakkelijk, 92% zou het zeker aanbevelen bij een collega, en de specialisten waren erg tevreden over zicht, comfort en handling. De dragers gaven aan dat ze zeer tevreden waren over de prestaties van de lens. Meer dan 75% gaf aan de lens te willen blijven dragen en 67% gaf de voorkeur aan deze lens boven de lens die ze eerst droegen. We zijn erg blij met de re-sultaten”. 
“Het aanmeten van multifocale lenzen wordt vaak als moeilijk gezien, maar het fijne aan MyDay® multifocal is dat de oog-zorgspecialist zich enkel bezig hoeft te houden met het aan-passen van de sterkte in één oog”, legt Marcella uit. ”Alle lens-dragers krijgen een lage additie in het dominante oog en de specialist hoeft alleen maar van laag naar middel naar hoog te gaan als de additie toeneemt in het niet-dominante oog. Veel specialisten zijn gewend om beide ogen aan te passen, maar met deze lens verander je de additie maar in één oog. Dat  betekent dat het veel makkelijker is, het is vereenvoudigd. De aanpasgids werkt als volgt: je bepaalt welk oog het dominan-te is, en dat oog krijgt de benodigde sterkte en altijd de lage  additie. Voor het andere oog wordt de benodigde sterkte be-paald en de additie gekozen aan de hand van de daadwerkelijk gemeten additie. We zien bij sommige andere lenzen dat als je te veel tegelijk probeert in beide ogen, het moeilijker is om helemaal succesvol te zijn, maar met deze lens is het simpel”. 

SNEL SUCCES 
Floortje “Sinds de Nederlandse lancering in januari zien we langzaam maar zeker steeds meer aanpassingen en vooral ook succesvolle aanpassingen, en dat heeft een sneeuwbalef-fect. Normaliter duurt het bij multifocale lenzen wat langer om er dragers bij te krijgen, maar we zien nu dat oogzorgspe-cialisten deze lens steeds vaker gaan aanpassen. Ze doen ui-teraard eerst een refractie, bepalen welke sterkte er nodig is en welke additie voor het bijziende deel. We hebben een tabel waarin ze zien welke additie de voorkeur heeft voor elk oog, en zoals Marcella al zei, krijgt het dominante oog altijd de lage additie en hoef je het alleen voor het andere oog te bepalen. En daarna is het alleen nog de puntjes op de ‘i’ zetten, indien nodig. Om het nog makkelijker te maken hebben we een app ontwikkeld, OptiExpert®, waar je de sterkte kunt invoeren en vervolgens wordt berekend welke lens daar het beste bij past. 98 procent van de onderzoeksgroep is met twee paar contact-lenzen of minder aangemeten. Dus bijna iedereen kan met maximaal twee paar lenzen worden aangepast, dat is een snel succes en dat is wat je wilt als oogzorgspecialist: dat klanten niet vaak terug hoeven komen voordat je de juiste lens hebt gevonden. Je wilt snel, gemakkelijk en - uiteraard - succesvol. En dat is wat we zien bij deze contactlens. In de Benelux zijn er zo’n vier miljoen mensen in de leeftijdsgroep die multifo-cale contactlenzen zou kunnen dragen, maar helemaal geen lenzen draagt. Hier liggen mogelijkheden. Mensen willen zo lang mogelijk actief blijven en bezig zijn met werk, sport, en-zovoorts, dus ze hebben behoefte aan een product dat heel veelzijdig is. Daar ligt een enorm potentieel. En nu hébben we een makkelijk aan te meten contactlens, dus nu is het slechts een kwestie van die twee bij elkaar brengen”. 
Marcella “Oogzorgspecialisten willen comfortabele lenzen aanpassen en werken graag met daglenzen omdat de klanten deze fijn vinden, maar ik denk dat ze soms moeite hebben met het aanpassen. Dus het hebben van een lens die gemakkelijk is aan te passen, maakt voor de specialist een groot verschil. Deze lens maakt de MyDay®-familie compleet, want we heb-ben de MyDay® sphere, de MyDay® toric en nu hebben we ook de MyDay® multifocal. Een volledige familie, met een groot sterktebereik zodat ook klanten met een hogere sterkte ge-holpen kunnen worden”. 

TIPS! 
Marcella “De belangrijkste tip: volg de aanpasgids! We hebben veel tijd gestoken in research en development en alle studies bekeken om er zo zeker mogelijk van te zijn dat de aanmeet-gids accuraat is. We hebben een hoog succespercentage. In ons recente mondiale in-market onderzoek naar MyDay® multifocal zagen we dat 78% van de oogzorgspecialisten de gids volgde. De rest (22% van de specialisten) volgde deze niet. Maar we weten dat het succespercentage hoger is als de gids wordt gevolgd of wanneer OptiExpert® wordt gebruikt. Een andere tip: probeer het bij alle presbyopen, praat met iedereen over multifocaal. Omdat het daglenzen zijn, hoef je niet bang te zijn om ze uit te proberen. Wees positief over multifocaal. Ik denk dat oogzorgspecialisten altijd positief zijn over multifocale brillenglazen, en zeggen: ‘Deze zijn fantas-tisch, ze zullen je leven veranderen’, terwijl ze over contactlen-zen vaker zeggen: ‘Ik hoop dat ze zullen werken, ze zijn mis-schien niet perfect, ze zijn misschien een compromis’. Ik denk dat specialisten positiever moeten zijn en in plaats daarvan zouden moeten zeggen: ‘Dit is een heel goede manier om uw presbyope zicht te corrigeren met multifocale contactlenzen. Het zicht en het comfort zijn heel goed, de handling wordt met wat oefening gemakkelijk én u hebt het gemak van een daglens die één keer wordt gedragen en daarna weggegooid’. Volg de aanpasgids, en je hebt gegarandeerd meer succes”. 

Floortje: “De andere tip die we aldoor geven, is dat ze er zeker van moeten zijn dat het uitgangspunt klopt. Investeer de tijd in een nieuwe refractie en bepaal het dominante oog op de juiste manier, want er zijn verschillende manieren en de ene werkt beter dan de andere. Als je uitgangspunt goed is, zal de uitkomst nog beter zijn, en andersom kun je geen goede uitkomst verwachten als je uitgangspunt niet klopt. Dus volg niet alleen de aanpasgids, maar verzeker je er ook van dat je vanuit het juiste startpunt werkt. Anders neem je een grote omweg, en je zult er uiteindelijk wel uitkomen, maar het vergt zoveel afspraken en stoeltijd. Dat is jammer voor de klant en voor jou”.

Michel: “Ook ik wil het belang van de aanpasgids nog eens be-nadrukken, en de tijd die we daaraan hebben besteed. Deze lens is goed en toch slaagt niet iedereen erin om hem aan te passen. Elk multifocaal ontwerp is anders en heeft een eigen aanpasgids. Deze is uiterst accuraat en specifiek. De gids is ge-baseerd op uitgebreid onderzoek en moet altijd leidend zijn”. 

Marcella: “Dit wordt een enorm belangrijke lens, net als Bio-finity®, dat is mondiaal een toonaangevende lens voor ons. Wereldwijd doet de verkoop van MyDay® multifocal het erg goed. In sommige landen is hij reeds 18 maanden uit, in andere landen slechts 5 maanden. Elke dag proberen meer mensen MyDay® multifocal uit en we zijn zeer tevreden over de groei”. Floortje Wat ik hier graag aan wil toevoegen, is dat de gehele MyDay®-familie, sferisch, torisch en multifocaal, ook deel uit-maakt van ons plasticneutraalprogramma: onze samenwer-king met Plastic Bank, hierdoor zijn al onze daglenzen plastic-neutraal”. 

TEKST Marie-Catrien van Deijck BEELD Rob van de Vlierd