FAQ - Stopzetting van de productie en levering van lensverzorgingsproducten

 

ALGEMEEN

Waarom stapt CooperVision uit de markt van lensverzorgingsproducten?
Onze activiteiten op het gebied van lensverzorgingsproducten (vloeistoffen en lenshouders) werden beïnvloed door het van de markt halen van ons Synergi®-merk in 2017 en door de recente vrijwillige terugroeping van onze Hy-Care® multipurpose vloeistof. De afwezigheid van deze kernproducten voor contactlensonderhoud uit onze portfolio heeft het totale aanbod van CooperVision op de markt voor contactlensonderhoud aanzienlijk beïnvloed. Dit heeft op zijn beurt gevolgen op het commerciële aanbod dat wij op de langere termijn aan onze klanten kunnen bieden.

Gaat CooperVision haar afdeling lensverzorgingsproducten verkopen?
Het is niet de bedoeling van CooperVision om haar afdeling lensverzorgingsproducten te verkopen.

Kan ik het bedrijf / de merkrechten / een deel van het bedrijf kopen / bespreken?
Momenteel concentreren wij ons op een vlotte en efficiënte uitstap uit de activiteiten. Pas als dat is gebeurd, kunnen we overwegen hoe we eventuele bedrijfsmiddelen aanpakken.

Waarom vertelde u dit niet eerder?
Het gaat om een belangrijke beslissing die zorgvuldig is overwogen. Het is correct dat wij het voorstel eerst voorlegden aan de medewerkers van de lensverzorgingsactiviteit, zodat wij met hen konden overleggen. Wij zijn ons terdege bewust van de mogelijke gevolgen van deze beslissing voor onze klanten en hebben ernaar gestreefd u zo snel mogelijk te informeren als redelijk en billijk is tegenover onze medewerkers.

Gebeurt dit vanwege de Hy-Care® terugroepactie?
Onze activiteiten op het gebied van lensverzorgingsproducten werden beïnvloed door het van de markt halen van ons Synergi®-merk in 2017 en door de recente vrijwillige terugroeping van onze Hy-Care® multipurpose vloeistof.

Is CooperVision in financiële problemen?
Nee. De beslissing is gebaseerd op het feit dat onze activiteiten op het gebied van lensverzorgingsproducten werden beïnvloed door het van de markt halen van ons Synergi®-merk in 2017 en door de recente vrijwillige terugroeping van onze Hy-Care® multipurpose vloeistof. Dit heeft gevolgen op ons vermogen om lensverzorgingsproducten aan te bieden die levensvatbaar en duurzaam zijn op de lange termijn.  

 

LEVERING

Na de Hy-Care® terugroepactie in februari 2022 is mij de datum medegedeeld waarop mijn voorraad contactlensvloeistoffen weer normaal zou zijn. Is deze datum door dit voorstel beïnvloed?
Tenzij wij u een andere datum hebben meegedeeld, blijft de datum die u eerder werd meegedeeld behouden. CooperVision heeft een voorraad contactlensvloeistoffen aangelegd volgens het herstelplan dat in februari is meegedeeld. Uw herbevoorradingsdata worden niet beïnvloed door deze beslissing.

Let op: voor op bestelling gemaakte lensverzorgingsproducten kunnen wij helaas geen verdere bestellingen accepteren, afgezien van de bestellingen die al geplaatst en geaccepteerd zijn door CooperVision en die wij momenteel aan het verwerken zijn.

Zal Hy-Care® tijdens deze periode opnieuw te bestellen zijn?
Na de recente vrijwillige terugroepactie en in afwachting van de stopzetting van de lensverzorgingsactiviteiten, zijn wij niet van plan om de Hy-Care multipurpose vloeistof te leveren.

Kan ik erop vertrouwen dat u kunt blijven leveren?
Ons lensverzorgingsteam heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de wederopbouw van de voorraad lensverzorgingsproducten en beschikt over een realistisch en gefaseerd herstelplan. Dit betekent dat wij lensverzorgingsproducten (vloeistoffen en lenshouders) die op voorraad worden gehouden, kunnen blijven produceren en leveren, afhankelijk van de beschikbaarheid, tot eind oktober 2022.

Let op: voor op bestelling gemaakte lensverzorgingsproducten kunnen wij helaas geen verdere bestellingen accepteren, afgezien van de bestellingen die al geplaatst en geaccepteerd zijn door CooperVision en die wij momenteel aan het verwerken zijn.

Wat is volgens deze beslissing de laatste datum waarop u lensverzorgingsproducten kunt leveren?
Wij zullen lensverzorgingsproducten (vloeistoffen en lenshouders) die in voorraad worden gehouden, blijven leveren tot eind oktober 2022. CooperVision merk- en huismerkverzorgingsproducten (vloeistoffen en lenshouders) kunnen, afhankelijk van de beschikbaarheid, worden besteld tot 15 oktober 2022. Na deze datum kunnen wij helaas geen verdere bestellingen meer accepteren.

Let op: voor op bestelling gemaakte lensverzorgingsproducten kunnen wij helaas geen verdere bestellingen accepteren, afgezien van de bestellingen die al geplaatst en geaccepteerd zijn door CooperVision en die wij momenteel aan het verwerken zijn.

Hoeveel tijd heb ik, volgens mijn contract met CooperVision, om een andere leverancier te vinden?
Wij hebben ernaar gestreefd om binnen de formele beperkingen van het proces een zo lang mogelijke opzegtermijn in acht te nemen. Hoewel wij ons terdege bewust zijn van de uitdagingen bij het zoeken naar een alternatief product, bedraagt de opzegtermijn voor het stopzetten van de levering in onze standaardcontractvoorwaarden drie maanden. Als u van mening bent dat tussen ons een andere opzegtermijn is overeengekomen, neem dan in eerste instantie contact op met uw CooperVision-vertegenwoordiger.

Ik bestel contactlensvloeistoffen onder private label (en branded merk) bij u. Heeft deze aankondiging gevolgen voor beide soorten contactlensvloeistoffen?
Ja, CooperVision zal de productie en de levering tegen eind oktober 2022 stopzetten. Dit heeft gevolgen voor private label producten, huismerkproducten en branded producten voor contactlensonderhoud.

Heeft deze beslissing gevolgen voor de lenshouders die u bij de vloeistoffen levert?
Ja, CooperVision levert lenshouders als onderdeel van contactlensonderhoudsproducten en zal de levering van lenshouders met ingang van 31 oktober 2022 stopzetten.

 

BESTELLINGEN/PROMOTIES

Wanneer stopt u met het aannemen van bestellingen van lensverzorgingsproducten?

Alle definitieve bestellingen voor producten op voorraad (vloeistoffen en lenshouders) moeten uiterlijk op 15 oktober 2022 worden geplaatst. Voor op bestelling gemaakte lensverzorgingsproducten kunnen wij helaas geen verdere bestellingen accepteren, afgezien van de bestellingen die al geplaatst en aanvaard zijn door CooperVision en die wij momenteel aan het verwerken zijn.

Moet ik de manier waarop ik bij jullie bestel nu veranderen?
Nee, u kan op de gebruikelijke manier blijven bestellen.

Ik heb vooraf betaald voor contactlensvloeistoffen, als onderdeel van een promotie die ik met CooperVision heb afgesloten. Deze promotie loopt tot 2023. Wat zijn de gevolgen hierop?
Neem in eerste instantie contact op met uw CooperVision-vertegenwoordiger, die uw vraag zal behandelen.

Ik bestel zowel branded als private label lensverzorgingsproducten bij CooperVision. Kan ik beide types lensverzorgingsproducten waarop deze aankondiging betrekking heeft, blijven bestellen?
Ja, u kunt zowel branded als private label-producten bestellen, als het om voorraadproducten gaat en afhankelijk van de beschikbaarheid.

De laatste bestellingen van voorraadproducten (vloeistoffen en lenshouders) moeten worden geplaatst voor 15 oktober 2022.

Let op: voor op bestelling gemaakte lensverzorgingsproducten kunnen wij helaas geen verdere bestellingen accepteren, afgezien van de bestellingen die al geplaatst en geaccepteerd zijn door CooperVision en die wij momenteel aan het verwerken zijn.

Als ik ermee instem om het profiel van mijn lensverzorgingsbestellingen om te zetten van private label naar branded producten, zullen de producen dan tegen dezelfde prijs worden geleverd?
Ja, de prijs en alle andere overeengekomen voorwaarden voor de levering van lensverzorgingsproducten zouden dezelfde blijven.

 

RETOUREN

Als ik voor het einde van het jaar een andere leverancier vind voor mijn lensverzorgingsproducten, kan ik dan mijn ongebruikte voorraad, inclusief voorraad private label-producten, retourneren?

Helaas kunnen wij in dit geval geen retourzendingen aanvaarden.

Als ik een grote hoeveelheid ongebruikte voorraad moet retourneren, hoe ga ik dan te werk?
Helaas kunnen wij in dit geval geen retourzendingen aanvaarden.

 

THUISLEVERINGEN EN DIRECT TO PATIENT

Wij hebben klanten die uw contactlensvloeistoffen gebruiken als onderdeel van onze abonnementsdienst voor thuislevering. Wat zijn de gevolgen op dit vlak?

Wij zijn ons ervan bewust dat direct-to-patient-diensten (thuis of in de winkel) en abonnementsformules belangrijk zijn voor uw klanten. Wij onderzoeken de mogelijkheden om deze te blijven ondersteunen door een alternatieve contactlensvloeistof te zoeken, ter vervanging van het huidige CooperVision-product. Wij zijn met dit proces begonnen en zullen u op de hoogte houden van de voortgang.

Zullen de kosten van contactlensvloeistoffen voor ‘direct-to-patient’ stijgen als u bij een andere leverancier inkoopt?
Aangezien wij ons nog in het inkoopproces bevinden, kunnen wij op dit moment nog geen prijsafspraken maken.

Moet ik mijn klanten met een thuisleveringsabonnement nu overzetten naar een andere leverancier?
Nee, CooperVision kan klanten die hun contactlensvloeistof ontvangen als onderdeel van een abonnementsdienst blijven helpen.

 

REGULATORY

Hoe lang zullen de CE-markeringen beschikbaar zijn en onze producten dekken na onze stopzetting op 31 oktober 2022?

  • Alle producten die op de markt worden gebracht, vallen onder de huidige CE-certificering van CooperVision, die geldig is tot mei 2024. Deze certificering dekt het product dat op de markt wordt gebracht aangezien het geproduceerd zal zijn tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat.
  • CooperVision kan besluiten (of verplicht worden) om de certificering vóór de datum van mei 2024 in te trekken/te wijzigen, op basis van stopzetting van de productie en besprekingen met onze aangemelde instantie. Dit zal echter geen invloed hebben op de certificeringsstatus van een product dat al op de markt is gebracht en dat onder een geldig en goedgekeurd CE-certificering staat.