Retourbeleid

De leveringsvoorwaarden van CooperVision zijn van toepassing op alle producten die geleverd worden door CooperVision Nederland BV. Door het plaatsen van een order van een van onze producten, bevestigt u dat u onze leveringsvoorwaarden heeft gelezen. 

• Het e-commerce platform dient gebruikt te worden om retourzendingen aan te vragen en voorafgaande toestemming te verkrijgen alvorens een product te retourneren. Na goedkeuring is de opdrachtbevestiging van retourzending, ook wel Return Order Acknowledgement (ROA), beschikbaar in het e-commerce platform om door u afgedrukt te worden. Hierop staan de details van de retouraanvraag en bevindt zich ook het adreslabel wat gebruikt dient te worden.
• Exclusive brands (private labels), CooperVision house brands en MTO lenzen komen niet in aanmerking voor creditering of ruiling.
• Producten die beschadigd, geopend, beschreven of bestickerd zijn komen niet in aanmerking voor creditering of ruiling.
• Producten met een houdbaarheidsdatum korter dan 18 maanden komen niet in aanmerking voor creditering of ruiling.
• De ruil/crediteertermijn bedraagt 3 maanden na verzenddatum van de originele order.
• Wij garanderen dat bij de huidige stand van de techniek de aan de afnemer afgeleverde goederen vrij zijn van gebreken die het gevolg zijn van materiaal-, constructie- of fabricagefouten. Mochten zich desalniettemin binnen de hierna te noemen periode dergelijke gebreken voordoen, dan zullen wij de betreffende goederen vervangen. Deze garantie geldt voor een periode van 6 maanden na aflevering van de goederen aan onze afnemer. Deze garantie is de enige garantie die voor de door onze afgeleverde goederen of onderdelen geldt en iedere andere aansprakelijkheid daarvoor wordt hierbij uitgesloten. Uitgesloten van de garantie zijn derhalve met name de normale gebruiksrisico’s waardoor breuk c.q. beschadiging ontstaan. Indien er sprake is van een fabricagefout zal dit ter expertise worden aangeboden. Indien er sprake is van mogelijke fabricagefouten is dit geheel en alleen ter beoordeling van CooperVision.