Retourbeleid

Retourbeleid:

∙ Exclusive brands (private labels), CooperVision house brands, MTO lenzen en vloeistoffen

komen niet in aanmerking voor creditering of ruiling.

∙ Producten die beschadigd, geopend, beschreven of bestickerd zijn komen niet in

aanmerking voor creditering of ruiling.

∙ Producten met een houdbaarheidsdatum korter dan 18 maanden komen niet in

aanmerking voor creditering of ruiling.

∙ De ruil/crediteertermijn bedraagt 3 maanden na de datum van de originele factuur.

∙ Goederen die ter creditering aangeboden worden dienen een vermelding van het verkoop

ordernummer te bevatten of een (kopie) pakbon. Tevens is opgaaf van reden verplicht.

∙ Wij garanderen dat bij de huidige stand van de techniek de aan de afnemer afgeleverde

goederen vrij zijn van gebreken die het gevolg zijn van materiaal-, constructie- of

fabricagefouten. Mochten zich desalniettemin binnen de hierna te noemen periode

dergelijke gebreken voordoen, dan zullen wij de betreffende goederen vervangen.

Deze garantie geldt voor een periode van 6 maanden na aflevering van de goederen

aan onze afnemer. Deze garantie is de enige garantie die voor de door onze afgeleverde

goederen of onderdelen geldt en iedere andere aansprakelijkheid daarvoor wordt

hierbij uitgesloten. Uitgesloten van de garantie zijn derhalve met name de normale

gebruiksrisico’s waardoor breuk c.q. beschadiging ontstaan. Indien er sprake is van een

fabricagefout zal dit ter expertise worden aangeboden. Indien er sprake is van mogelijke

fabricagefouten is dit geheel en alleen ter beoordeling van CooperVision.